Ch.st.  NO  " ze Slovanského domu"

Dorost / Young dogs